Board van Onderwijs Columbia verlengt contract superintendent voor nog een jaar

De Board van Onderwijs Columbia heeft maandag gestemd om het contract van superintendent Brian Yearwood met nog een jaar te verlengen, tot 30 juni 2027. De stemming was 6-0, met afwezigheid van bestuurslid Paul Harper. Voor de stemming gaf bestuursvoorzitter Suzette Waters aan dat de board Yearwood het afgelopen jaar 12 keer heeft geëvalueerd.

In plaats van citaten te gebruiken, kan worden vermeld dat Waters benadrukte dat Yearwood zich richt op het verbeteren van het academische niveau door middel van verbeterde communicatie, de ontwikkeling van docenten en instructie op basis van gegevens. Ze las een voorbereide verklaring voor waarin stond dat Yearwood vele moeilijkheden heeft overwonnen en consistent is gebleven in zijn streven om vooruitgang te boeken. De board gelooft dat Yearwood een solide basis heeft gelegd voor verbetering van het district en ondersteunt zijn voortdurende leiderschap als superintendent.

De salarisverhoging van Yearwood wordt later bepaald, maar zijn contract vereist dat het met minstens 1% stijgt en niet meer dan 10%.

Daarnaast heeft CoMo Ed, een programma van het district, een update gegeven over het toevoegen van leraren van kleur. Twintig studenten van CPS hebben volledige beurzen ontvangen van vijf instellingen: Columbia College, Central Methodist University, de University of Missouri, Stephens College en Missouri Valley College. Na hun afstuderen zijn deze studenten gegarandeerd een baan als docent bij CPS.

Op dit moment zijn er zeven CPS-leraren die het programma hebben doorlopen, met nog vier die in het voorjaar afstuderen. Het eerste programma-afgestudeerde, Tyus Monroe, werd geprezen als een “rockster” en grote zus voor de anderen in het programma. Het programma biedt ondersteuning en begeleiding aan de deelnemende leraren en studenten.

Verder heeft de board een nieuw contract goedgekeurd met DS Bus Lines Inc. voor het studentenvervoer, dat in augustus 2025 zal ingaan. Dit is een verandering ten opzichte van huidige contracthouder Student Transportation of America. De totale waarde werd in overweging genomen bij de aanbeveling van de administratie.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat de board van Onderwijs Columbia zich blijft inzetten voor de verbetering van het district en het creëren van gelijke kansen voor studenten en leraren. De voortdurende inspanningen om diversiteit binnen het onderwijsteam te bevorderen, evenals de zorg voor efficiënt en veilig studentenvervoer, getuigen van een progressieve visie voor het onderwijs in Columbia.

FAQ-sectie:

Wat was de uitslag van de stemming over het verlengen van het contract van superintendent Brian Yearwood?
De uitslag van de stemming was 6-0, met afwezigheid van bestuurslid Paul Harper. Het contract van Yearwood is verlengd tot 30 juni 2027.

Wat heeft bestuursvoorzitter Suzette Waters gezegd over superintendent Yearwood?
Waters benadrukte dat Yearwood zich richt op het verbeteren van het academische niveau door middel van verbeterde communicatie, de ontwikkeling van docenten en instructie op basis van gegevens. Ze las een voorbereide verklaring voor waarin stond dat Yearwood vele moeilijkheden heeft overwonnen en consistent is gebleven in zijn streven om vooruitgang te boeken. De board gelooft dat Yearwood een solide basis heeft gelegd voor verbetering van het district en ondersteunt zijn voortdurende leiderschap als superintendent.

Wat zijn de voorwaarden voor de salarisverhoging van superintendent Yearwood?
De salarisverhoging van Yearwood wordt later bepaald, maar zijn contract vereist dat het met minstens 1% stijgt en niet meer dan 10%.

Welke instellingen hebben volledige beurzen aangeboden aan twintig studenten van CPS?
Vijf instellingen, namelijk Columbia College, Central Methodist University, de University of Missouri, Stephens College en Missouri Valley College, hebben volledige beurzen aangeboden aan twintig studenten van CPS. Na hun afstuderen zijn deze studenten gegarandeerd een baan als docent bij CPS.

Hoeveel CPS-leraren zijn al door het CoMo Ed-programma gegaan?
Op dit moment zijn er zeven CPS-leraren die het programma hebben doorlopen, met nog vier die in het voorjaar afstuderen. Het eerste programma-afgestudeerde werd geprezen als een “rockster” en grote zus voor de anderen in het programma.

Met welk bedrijf heeft de board een nieuw contract goedgekeurd voor het studentenvervoer?
De board heeft een nieuw contract goedgekeurd met DS Bus Lines Inc. voor het studentenvervoer, dat in augustus 2025 zal ingaan. Dit is een verandering ten opzichte van huidige contracthouder Student Transportation of America.

Welke visie toont de board van Onderwijs Columbia?
De board toont een progressieve visie voor het onderwijs in Columbia door zich in te zetten voor de verbetering van het district en het creëren van gelijke kansen voor studenten en leraren. Ze bevorderen diversiteit binnen het onderwijsteam en zorgen voor efficiënt en veilig studentenvervoer.

Definities:

– Superintendent: de hoogste bestuurder van een schooldistrict of onderwijsinstelling.
– Board: de raad van bestuur of trustees die verantwoordelijk zijn voor het bestuur en toezicht op een organisatie.
– Beurzen: financiële ondersteuning of subsidie die wordt toegekend aan studenten om hun onderwijskosten te helpen dekken.
– Docent: een onderwijzer of leraar.
– Programma-afgestudeerde: een student die met succes een bepaald onderwijsprogramma heeft voltooid.
– Contracthouder: een persoon of organisatie die een contract heeft gesloten om bepaalde diensten of goederen te leveren.
– Progressieve visie: een vooruitstrevende en vernieuwende benadering of kijk op zaken.

Gerelateerde links:
Beslink organization
College of Columbia
Central Methodist University
University of Missouri
Stephens College
Missouri Valley College