City of Columbia Files Response in Lawsuit Over Suspension of Curbside Recycling Pickup

De stad Columbia heeft gereageerd op een rechtszaak over de onbepaalde opschorting van het ophalen van vuilnisbakken aan de weg. Een inwoner van Columbia, Christine Gardener, heeft in december een rechtszaak aangespannen waarin zij class-action status eist tegen de stad, waarin zij beweert dat Columbia een contract met de inwoners heeft geschonden door het ophalen aan de weg op te schorten, maar nog steeds kosten in rekening brengt. De stad schortte het programma op in mei 2023, onder vermelding van “aanhoudend personeelstekort”. Aanvankelijk zei de stad dat het programma zou terugkeren op 20 juni. Vier dagen voor die deadline kondigde Columbia aan dat het ophalen van vuilnisbakken voor recycling onbepaald is opgeschort. In de rechtszaak beweert Gardener dat de stad het contract heeft geschonden door een maandelijkse ophaalvergoeding van $17,37 in rekening te brengen, ondanks het niet ophalen van recycling. De rechtszaak beschuldigt de stad ook van ongerechtvaardigde verrijking. De stad ontkent dat het een contract met de inwoners heeft geschonden. In haar reactie betoogt Columbia dat het ophalen van vuilnis geen dienst is die aan de inwoners wordt aangeboden. In plaats daarvan zijn de inwoners “verplicht om vuilnis te ontvangen”. De stad beweert ook dat het ophalen van recycling niet “afdwingbaar” is omdat er geen schriftelijke overeenkomst is tussen de stad en de inwoners voor een dergelijke dienst. Columbia beweert dat Gardener “nalatig is geweest in het volgen van de administratieve procedures” omdat zij het klachtenproces niet heeft gevolgd. In afwezigheid van thuisophalen biedt Columbia recycling-inlevercentra aan.

Veelgestelde vragen over de rechtszaak betreffende het ophalen van vuilnisbakken in Columbia:

V: Wat is de aanleiding voor de rechtszaak tegen de stad Columbia?
A: De inwoner Christine Gardener heeft een rechtszaak aangespannen tegen de stad Columbia omdat zij beweert dat de stad een contract met de inwoners heeft geschonden door het ophalen van vuilnisbakken aan de weg op te schorten, maar nog steeds kosten in rekening te brengen.

V: Waarom heeft de stad het programma voor het ophalen van vuilnisbakken opgeschort?
A: De stad heeft het programma opgeschort vanwege aanhoudend personeelstekort.

V: Wanneer zou het programma oorspronkelijk weer hervat worden?
A: De stad kondigde aan dat het programma op 20 juni zou terugkeren. Echter, vier dagen voor die deadline werd bekendgemaakt dat het ophalen van vuilnisbakken voor recycling onbepaald is opgeschort.

V: Welke aanklachten worden genoemd in de rechtszaak van Gardener?
A: Gardener beweert dat de stad het contract heeft geschonden door een maandelijkse ophaalvergoeding in rekening te brengen, terwijl er geen recycling wordt opgehaald. Daarnaast beschuldigt ze de stad ook van ongerechtvaardigde verrijking.

V: Wat is het standpunt van de stad Columbia?
A: De stad ontkent dat het een contract met de inwoners heeft geschonden en betoogt dat het ophalen van vuilnis geen dienst is die aan de inwoners wordt aangeboden. Daarnaast beweert de stad dat het ophalen van recycling niet “afdwingbaar” is omdat er geen schriftelijke overeenkomst is voor deze dienst.

V: Heeft Gardener de administratieve procedures gevolgd?
A: Volgens Columbia heeft Gardener nagelaten om de administratieve procedures te volgen, omdat ze het klachtenproces niet heeft gevolgd.

V: Biedt Columbia alternatieven aan in afwezigheid van thuisophalen?
A: Ja, Columbia biedt recycling-inlevercentra aan als alternatief voor het ophalen aan huis.

Belangrijke termen:
– Class-action status: Een juridische status waarbij een persoon namens een groep mensen een rechtszaak aanspant.
– Ongerechtvaardigde verrijking: Een juridisch concept waarbij iemand ongerechtvaardigd voordeel behaalt ten koste van een ander.
– Administratieve procedures: De stappen en regels die moeten worden gevolgd bij administratieve processen, zoals het indienen van klachten.

Verwante links:
Officiële website van de stad Columbia