Columbia Banking System, Inc. kondigt dividenduitkering aan binnenkort

Columbia Banking System, Inc. (NASDAQ:COLB) zal binnen de komende 4 dagen ex-dividend worden verhandeld. Bij een ex-dividenddatum ontvangen aandeelhouders geen dividend meer voor de betreffende periode. Het is dus van belang om vóór 22 februari aandelen van Columbia Banking System te kopen om in aanmerking te komen voor het dividend dat op 11 maart wordt uitbetaald. Het dividendbedrag is vastgesteld op US$0,36 per aandeel, wat neerkomt op een jaarlijkse dividenduitkering van US$1,44 per aandeel. Op basis van de huidige aandelenprijs van US$18,50 heeft Columbia Banking System een trailing yield van 7,8%.

Dividenden zijn voor veel aandeelhouders een belangrijke inkomstenbron, maar het is ook van belang om te kijken naar de gezondheid van het bedrijf om deze dividenden te handhaven. Het is daarom verstandig om te onderzoeken of de dividenduitkeringen duurzaam zijn en of het bedrijf groeit.

Als een bedrijf meer dividend uitkeert dan het verdiend heeft, kan dit leiden tot een onhoudbare situatie. Columbia Banking System keert 81% van haar winst uit als dividend, wat betekent dat het merendeel van de winst wordt uitgekeerd. Dit kan de groei van toekomstige winsten vertragen, vooral als de winst begint te dalen.

Bedrijven die minder dividend uitkeren dan ze verdienen, hebben over het algemeen duurzamere dividenden. Hoe lager de uitkeringsratio, hoe meer speelruimte het bedrijf heeft voordat het gedwongen zou kunnen worden om het dividend te verlagen.

Hoewel Columbia Banking System haar dividend de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 7,9% per jaar heeft verhoogd, is het in combinatie met dalende winsten onwaarschijnlijk dat dit dividend in de toekomst snel zal blijven groeien.

Al met al is het dus belangrijk om te overwegen of het de moeite waard is om de aandelen van Columbia Banking System te kopen vanwege het dividend. Gezien de dalende winst per aandeel en het feit dat het bedrijf meer dan de helft van haar winst uitkeert aan aandeelhouders, is het dividendaspect momenteel niet erg aantrekkelijk. Het is verstandig om goed geïnformeerd te zijn over de risico’s die dit met zich meebrengt voordat u besluit te investeren in dit bedrijf.

Let op: Deze publicatie van Simply Wall St is gebaseerd op historische gegevens en prognoses van analisten en is bedoeld als algemene informatie en niet als financieel advies. Het is geen aanbeveling om aandelen te kopen of te verkopen en houdt geen rekening met uw doelstellingen of financiële situatie. Wij streven ernaar om langetermijnanalyse te bieden op basis van fundamentele gegevens. Let op: onze analyse houdt mogelijk geen rekening met recente koersgevoelige bedrijfsaankondigingen of kwalitatief materiaal. Simply Wall St heeft geen positie in genoemde aandelen.

Veelgestelde vragen over het dividend van Columbia Banking System

1. Wat betekent ex-dividenddatum?
Bij een ex-dividenddatum ontvangen aandeelhouders geen dividend meer voor de betreffende periode.

2. Wanneer zal Columbia Banking System ex-dividend worden verhandeld?
Columbia Banking System zal binnen de komende 4 dagen ex-dividend worden verhandeld.

3. Wat is de uiterste datum om aandelen te kopen om in aanmerking te komen voor het dividend?
Om in aanmerking te komen voor het dividend dat op 11 maart wordt uitbetaald, moeten aandelen van Columbia Banking System vóór 22 februari worden gekocht.

4. Wat is het dividendbedrag per aandeel?
Het dividendbedrag is vastgesteld op US$0,36 per aandeel.

5. Wat is het jaarlijkse dividenduitkering per aandeel?
Het jaarlijkse dividenduitkering per aandeel is US$1,44.

6. Wat is de huidige aandelenprijs van Columbia Banking System?
Op basis van de huidige aandelenprijs van US$18,50 heeft Columbia Banking System een trailing yield van 7,8%.

7. Wat is een uitkeringsratio?
De uitkeringsratio toont het percentage van de winst dat wordt uitgekeerd als dividend.

8. Wat is een duurzaam dividend?
Bedrijven die minder dividend uitkeren dan ze verdienen, hebben over het algemeen duurzamere dividenden. Hoe lager de uitkeringsratio, hoe meer speelruimte het bedrijf heeft voordat het gedwongen zou kunnen worden om het dividend te verlagen.

9. Wat is de gemiddelde jaarlijkse stijging van het dividend van Columbia Banking System?
Columbia Banking System heeft haar dividend gemiddeld met 7,9% per jaar verhoogd in de afgelopen 10 jaar.

10. Zal het dividend van Columbia Banking System in de toekomst snel blijven groeien?
Gezien de dalende winsten is het onwaarschijnlijk dat het dividend van Columbia Banking System in de toekomst snel zal blijven groeien.

Definities:
– Ex-dividenddatum: De datum waarop aandeelhouders geen recht meer hebben op het dividend.
– Trailing yield: Het dividendrendement op basis van het huidige aandeel.
– Uitkeringsratio: Het percentage van de winst dat wordt uitgekeerd als dividend.
– Duurzaam dividend: Dividend dat kan worden volgehouden op lange termijn.

Voor meer informatie en analyse, kunt u terecht op Simply Wall St. Let op dat de analyse mogelijk geen rekening houdt met recente aankondigingen of kwalitatief materiaal.