Columbia County Verbetert Vervoersplan met Goedkeuring

Het vervoersplan van Columbia County is goedgekeurd door het Departement van Transport, waarmee significante veranderingen en verbeteringen worden geïntroduceerd. Het plan, dat in december door de Columbia County Board of Supervisors werd goedgekeurd, kreeg in januari de goedkeuring van het Departement van Transport. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de regio.

Het oorspronkelijke plan dateert uit 2017 en was dringend toe aan een update. Volgens Michael Chameides, de supervisor van het Hudson 3rd Ward en voorzitter van het Comité Openbaar Vervoer, zijn er aanzienlijke veranderingen in het plan doorgevoerd. Een grondige demografische analyse van het graafschap was nodig om de behoeften van de bevolking beter in kaart te brengen.

De belangrijkste doelgroepen die gebruikmaken van het openbaar vervoer zijn senioren, personen met een handicap en mensen zonder eigen vervoer. Uit het nieuwe plan blijkt dat de gemeenten met de meeste huishoudens zonder voertuig Hudson, Kinderhook en Livingston zijn. In termen van bevolkingsgroei zijn Clermont, Greenport, Livingston en Austerlitz de gebieden waar de grootste toenames te zien zijn. Hudson, Kinderhook, Greenport en Clermont hebben daarentegen de hoogste bevolkingsdichtheid.

Het nieuwe plan omvat ook de locaties van bibliotheken en overheidsgebouwen, wat van cruciaal belang is bij het plannen van toekomstige routes. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat senioren boven de 60 jaar de grootste groep gebruikers van het openbaar vervoer zijn, en dat het aantal 70-plussers de komende 10 jaar zal toenemen.

Het vervoersplan legt ook de nadruk op het feit dat de huidige vervoersdiensten, zowel openbaar als privé, niet kunnen voldoen aan de groeiende vraag. Columbia County maakt momenteel gebruik van meer dan 100 voertuigen en 50 fulltime en parttime medewerkers om jaarlijks meer dan 40.000 ritten te maken.

Met het vervoersplan van 2023 heeft het graafschap nu een duidelijk kader om prioriteiten te stellen, het wagenpark te onderhouden en inkomsten te verhogen en de communicatie te verbeteren. Chameides benadrukt dat dit plan helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het verkrijgen van financiering in de toekomst, omdat de prioriteiten duidelijk zijn vastgesteld. Het vervoersplan zal ongetwijfeld bijdragen aan een beter georganiseerd en efficiënter transportsysteem in Columbia County.

FAQ

1. Wat is het vervoersplan van Columbia County?
Het vervoersplan van Columbia County is een strategisch plan dat bedoeld is om significante veranderingen en verbeteringen in het transportsysteem van de regio te introduceren.

2. Wanneer is het vervoersplan goedgekeurd?
Het vervoersplan werd goedgekeurd door het Departement van Transport in januari, nadat het eerder was goedgekeurd door de Columbia County Board of Supervisors in december.

3. Wat waren de belangrijkste redenen voor het bijwerken van het vervoersplan?
Het oorspronkelijke plan uit 2017 had een update nodig vanwege de veranderingen in demografische gegevens en de behoeften van de bevolking.

4. Welke doelgroepen maken gebruik van het openbaar vervoer volgens het nieuwe plan?
De belangrijkste doelgroepen voor het openbaar vervoer zijn senioren, personen met een handicap en mensen zonder eigen vervoer.

5. Welke gemeenten hebben de meeste huishoudens zonder voertuig?
Uit het nieuwe plan blijkt dat Hudson, Kinderhook en Livingston de gemeenten zijn met de meeste huishoudens zonder voertuig.

6. Wat zijn de gebieden met de grootste bevolkingsgroei?
De gebieden met de grootste bevolkingsgroei zijn Clermont, Greenport, Livingston en Austerlitz.

7. Wat is de nadruk van het vervoersplan met betrekking tot de huidige vervoersdiensten?
Het vervoersplan benadrukt dat zowel de huidige openbare als particuliere vervoersdiensten niet kunnen voldoen aan de groeiende vraag.

8. Hoeveel ritten worden er jaarlijks gemaakt in Columbia County?
Columbia County maakt jaarlijks meer dan 40.000 ritten met behulp van meer dan 100 voertuigen en 50 fulltime en parttime medewerkers.

9. Wat zijn de doelen van het vervoersplan van 2023?
Het vervoersplan van 2023 heeft als doel om prioriteiten te stellen, het wagenpark te onderhouden, inkomsten te verhogen en de communicatie te verbeteren.

10. Wat is het belang van het vervoersplan voor Columbia County?
Het vervoersplan helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het verkrijgen van financiering in de toekomst, en draagt bij aan een beter georganiseerd en efficiënter transportsysteem in Columbia County.

Definities

– Columbia County: Een graafschap in de staat New York, Verenigde Staten.
– Departement van Transport: De overheidsinstantie verantwoordelijk voor vervoersaangelegenheden in de Verenigde Staten.
– Demografische analyse: Een proces waarbij demografische gegevens worden bestudeerd en geanalyseerd om inzicht te krijgen in de bevolkingssamenstelling en behoeften.
– Openbaar vervoer: Vervoersdiensten die beschikbaar zijn voor het grote publiek, zoals bussen, treinen en trams.
– Bevolkingsdichtheid: Het aantal mensen per vierkante kilometer in een bepaald gebied.
– Wagenpark: De totale vloot van voertuigen die worden gebruikt door een organisatie of bedrijf.

Verwante links

Website van Columbia County