Columbia Heights Stadslid blijft aan na beschuldiging van racisme

Een lid van de gemeenteraad van Columbia Heights, in Minnesota, weigert af te treden nadat zij werd beschuldigd van het maken van racistische opmerkingen en na een berisping op maandag. Deze week zou er een verkiezing zijn gehouden om het lid, KT Jacobs, af te zetten, maar deze is geannuleerd vanwege een uitspraak van het Hooggerechtshof van Minnesota.

Jacobs werd in 2022 berispt door de gemeenteraad en gevraagd om af te treden nadat zij tijdens een telefoongesprek met kandidaat-raadslid Justice Spriggs twijfels uitte over zijn gemengd ras. Zij beweerde dat een familielid het gesprek voerde, maar een onderzoek van de stad weerlegde deze claim.

Na een petitie vorige zomer heeft de gemeenteraad van Columbia Heights in juli ingestemd met een speciale verkiezing om Jacobs uit haar functie te verwijderen. Jacobs heeft de geldigheid van de petitie aangevochten in een rechtszaak, waarbij haar advocaten betoogden dat deze ongeldig was. De zaak werd afgewezen door de rechtbank van het district, maar kreeg versneld een beoordeling door het Hooggerechtshof van Minnesota.

Op vrijdag kondigde de stad Columbia Heights aan dat de recall-verkiezing werd geannuleerd vanwege de uitspraak van de rechtbank. Jacobs zal echter in november geconfronteerd worden met een reguliere verkiezing, aangezien haar termijn dit jaar afloopt.

FAQ-sectie:

1. Wat is de reden waarom KT Jacobs is berispt en gevraagd om af te treden?
KT Jacobs werd berispt en gevraagd om af te treden nadat zij tijdens een telefoongesprek met kandidaat-raadslid Justice Spriggs twijfels uitte over zijn gemengd ras, waarbij zij racistische opmerkingen maakte.

2. Wat beweerde KT Jacobs over het telefoongesprek?
KT Jacobs beweerde dat een familielid het telefoongesprek voerde, maar een onderzoek van de stad heeft deze claim weerlegd.

3. Wat gebeurde er met de petitie om KT Jacobs uit haar functie te verwijderen?
Na een petitie vorige zomer heeft de gemeenteraad van Columbia Heights ingestemd met een speciale verkiezing om Jacobs uit haar functie te verwijderen. Jacobs heeft de geldigheid van de petitie in een rechtszaak aangevochten, maar de zaak werd afgewezen door de rechtbank van het district en kreeg versneld een beoordeling door het Hooggerechtshof van Minnesota.

4. Waarom is de recall-verkiezing geannuleerd?
De recall-verkiezing is geannuleerd vanwege een uitspraak van het Hooggerechtshof van Minnesota.

5. Wanneer zal KT Jacobs geconfronteerd worden met een reguliere verkiezing?
KT Jacobs zal in november geconfronteerd worden met een reguliere verkiezing, aangezien haar termijn dit jaar afloopt.

Belangrijke termen:

– Gemeenteraad van Columbia Heights: Dit verwijst naar het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen over gemeentelijke zaken in Columbia Heights, Minnesota.
– Berisping: Dit is een formele of officiële veroordeling of vermaning vanwege gedrag dat als verkeerd of ongepast wordt beschouwd.
– Telefoongesprek: Een gesprek dat plaatsvindt via telefoonlijnen of een mobiel communicatiemiddel.
– Racistische opmerkingen: Uitspraken of opmerkingen die discriminerend of beledigend zijn op basis van ras.
– Gemengd ras: Verwijst naar een persoon wiens ouders behoren tot verschillende raciale of etnische groepen.

Gerelateerde links:
Website van de gemeente Columbia Heights
Hooggerechtshof van Minnesota
Ministerie van Justitie van Nederland