Jeff Klein aangesteld als nieuwe Chief Academic Officer voor Columbia Public Schools

In het schooljaar 2024-2025 zal Jeff Klein de nieuwe Chief Academic Officer worden voor Columbia Public Schools. Hij neemt het stokje over van De’Vion Moore, de huidige Chief Academic Officer die eerder dit schooljaar zijn vertrek aankondigde.

Jeff Klein heeft bijna twintig jaar ervaring in leidinggevende functies op districtsniveau. Hij heeft onder andere gewerkt als assistent-superintendent voor academische diensten en als directeur voor onderzoek, evaluatie en beoordeling in het Park Hill School District in Kansas City.

Voordat Klein in districtsniveau-leidinggevende functies terechtkwam, begon hij zijn carrière als docent speciaal onderwijs en schoolpsycholoog. Hij heeft een doctoraat in onderwijs behaald aan de University of California-Santa Barbara. Daarnaast heeft hij een masterdiploma in bedrijfskunde, een specialistendiploma in onderwijsbeheer en een masterdiploma in schoolpsychologie behaald.

Superintendent Brian Yearwood gaf aan dat Dr. Klein expertise heeft op het gebied van curriculum en instructie, meetssystemen, onderwijspsychologie, procesverbetering en strategische planning. Het nieuws van zijn aanstelling zorgt voor enthousiasme binnen de Columbia Public Schools. Men kijkt uit naar de samenwerking met Dr. Klein om de academische prestaties van de leerlingen te bevorderen.

De aanstelling van Jeff Klein als Chief Academic Officer brengt een vernieuwde focus op de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de instructie op Columbia Public Schools. Zijn brede ervaring en expertise zullen worden ingezet om de academische prestaties van de leerlingen te verbeteren en het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Met de komst van Dr. Klein is er een nieuwe hoop en verwachting van groei en succes voor de leerlingen van Columbia Public Schools. De gemeenschap is verheugd om hem te verwelkomen en samen te werken aan een bloeiende toekomst voor het onderwijs in de regio.

Veelgestelde vragen:

1. Wie wordt de nieuwe Chief Academic Officer voor Columbia Public Schools?
Jeff Klein zal de nieuwe Chief Academic Officer worden voor Columbia Public Schools in het schooljaar 2024-2025.

2. Wie was de vorige Chief Academic Officer?
De’Vion Moore was de vorige Chief Academic Officer.

3. Wat is de ervaring van Jeff Klein in leidinggevende functies in het onderwijs?
Jeff Klein heeft bijna twintig jaar ervaring in leidinggevende functies op districtsniveau, waaronder als assistent-superintendent voor academische diensten en als directeur voor onderzoek, evaluatie en beoordeling in het Park Hill School District in Kansas City.

4. Wat zijn de academische kwalificaties van Jeff Klein?
Jeff Klein heeft een doctoraat in onderwijs behaald aan de University of California-Santa Barbara. Daarnaast heeft hij een masterdiploma in bedrijfskunde, een specialistendiploma in onderwijsbeheer en een masterdiploma in schoolpsychologie behaald.

5. Wat zijn de expertisegebieden van Dr. Klein?
Dr. Klein heeft expertise op het gebied van curriculum en instructie, meetssystemen, onderwijspsychologie, procesverbetering en strategische planning.

6. Wat is het doel van de aanstelling van Jeff Klein als Chief Academic Officer?
De aanstelling van Jeff Klein als Chief Academic Officer brengt een vernieuwde focus op de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de instructie op Columbia Public Schools. Het doel is om de academische prestaties van de leerlingen te verbeteren en het onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

7. Wat is de reactie van de gemeenschap op de aanstelling van Jeff Klein?
De gemeenschap is verheugd om Jeff Klein te verwelkomen en kijkt uit naar een bloeiende toekomst voor het onderwijs in de regio.

Definities:
– Chief Academic Officer: De hoogste functionaris verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het academisch beleid in een onderwijsinstelling.
– Curriculum: Het geheel van vakken, leerdoelen en lesmaterialen dat aan leerlingen wordt aangeboden als onderdeel van het onderwijsprogramma.
– Instructie: Het proces van het lesgeven en begeleiden van leerlingen om hen kennis en vaardigheden bij te brengen.
– Onderwijsprogramma: Een plan dat beschrijft welke vakken en activiteiten in een bepaalde onderwijsinstelling worden aangeboden om leerlingen te onderwijzen.

Suggesties voor gerelateerde links:
Columbia Public Schools