Kinderen van Great N Small en Chenoweth Elementary profiteren van initiatief Adventist Health Columbia Gorge Foundation

Met de financiële steun van de Adventist Health Columbia Gorge Foundation is een initiatief van een jaar gestart dat ten goede komt aan de kinderen van Great N Small. Het doel is om een veilige en inclusieve speelstructuur te creëren. Maar daar blijft het niet bij. Dankzij extra financiering is er ook een nieuw speeltoestel gepland bij Chenoweth Elementary, ter ondersteuning van het Head Start-programma.

De impact van dit project is enorm. Lokale studenten van verschillende hogescholen zijn betrokken bij het ontwerp en de bouw van de speelstructuren. Op deze manier doen zij praktijkervaring op en dragen ze bij aan de veilige speelplekken voor kinderen op beide locaties. Dit initiatief onderstreept de belangrijke rol die gemeenschapshogescholen spelen bij het bieden van vaardigheden aan studenten, zodat zij kunnen gedijen in landelijke gemeenschappen. Het benadrukt ook hoe krachtig gemeenschappelijke samenwerkingen kunnen zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Adventist Health en Columbia Gorge Community College zijn verheugd om vertegenwoordigers van de media uit te nodigen voor een feestelijke openingsceremonie op 12 juni 2024 om 15:30 uur bij Great N Small, gelegen aan 1719 E 19th Street in The Dalles, Oregon. Tijdens dit evenement zal het nieuwe speeltoestel worden onthuld en zullen de ontwerpers van de speeltuin samen met hun jonge klanten het speeltoestel officieel in gebruik nemen. Wij kijken ernaar uit om dit opwindende moment met u te delen. Als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel graag dit geweldige verhaal wilt delen, kunnen wij foto’s en video’s beschikbaar stellen.

Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen):

1. Wat is het doel van het initiatief van de Adventist Health Columbia Gorge Foundation?
Het doel van het initiatief is om een veilige en inclusieve speelstructuur te creëren voor de kinderen van Great N Small en een nieuw speeltoestel te plaatsen bij Chenoweth Elementary.

2. Wie zijn betrokken bij het ontwerp en de bouw van de speelstructuren?
Lokale studenten van verschillende hogescholen zijn betrokken bij het ontwerp en de bouw van de speelstructuren.

3. Wat is het belang van dit initiatief?
Dit initiatief benadrukt de belangrijke rol die gemeenschapshogescholen spelen bij het bieden van vaardigheden aan studenten, zodat zij kunnen gedijen in landelijke gemeenschappen. Het toont ook de kracht van gemeenschappelijke samenwerkingen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

4. Wanneer vindt de feestelijke openingsceremonie plaats?
De feestelijke openingsceremonie vindt plaats op 12 juni 2024 om 15:30 uur.

Belangrijke termen:
– Adventist Health Columbia Gorge Foundation: Een organisatie die financiële steun verleent voor het initiatief.
– Great N Small: Een locatie waar het initiatief plaatsvindt, gericht op het creëren van een veilige speelstructuur.
– Chenoweth Elementary: Een locatie waar een nieuw speeltoestel gepland is ter ondersteuning van het Head Start-programma.
– Head Start-programma: Een programma dat zich richt op het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen uit achtergestelde gezinnen.

Gerelateerde links:
Adventist Health: Link naar de website van Adventist Health.
Columbia Gorge Community College: Link naar de website van Columbia Gorge Community College.