Meals on Wheels Kitchen Receives Generous Support from Lamb Weston

RICHLAND, Wash. – Mid-Columbia Meals on Wheels is proud to announce an exciting collaboration with Lamb Weston, a partnership that will not only sustain the organization but also enhance their kitchen facilities. With an astonishing $150,000 investment, the Meals on Wheels central kitchen will undergo vital upgrades and an expansion to meet the growing demand for meals in the community.

Recognizing the invaluable service provided by Meals on Wheels, Brandy Hickey, Senior Life Resources Northwest Executive Director, expressed her gratitude for this new partnership. She remarked, “Lamb Weston has always been a steadfast supporter of our cause, and we are incredibly thankful for this collaboration, which will enable us to meet the increasing need for meals.”

In addition to the generous contribution, the central kitchen will also be renamed the Lamb Weston kitchen until 2029, as a testament to Lamb Weston’s dedication to the cause. This gesture reflects Lamb Weston’s understanding of the joy and significance of food in people’s lives, and their desire to support organizations, like Meals on Wheels, that make a tangible difference in the community.

Shelby Stoolman, spokesperson for Lamb Weston, emphasized their admiration for the work done by Mid-Columbia Meals on Wheels, stating, “We are constantly amazed by the impact that Meals on Wheels has on the Tri Cities community. It is an honor for Lamb Weston to partner with them and contribute to the maintenance of their kitchen, ensuring it continues to operate efficiently.”

This collaboration between Mid-Columbia Meals on Wheels and Lamb Weston represents a significant step towards ensuring that nutritious meals reach those who need them the most. By investing in kitchen upgrades and expansion, this partnership will enable Meals on Wheels to continue its mission of providing warm meals to vulnerable individuals across the region.

RICHLAND, Wash. – Mid-Columbia Maaltijden aan Huis is verheugd om een spannende samenwerking aan te kondigen met Lamb Weston, een partnerschap dat niet alleen de organisatie zal ondersteunen, maar ook hun keukenfaciliteiten zal verbeteren. Met een verbluffende investering van $150.000 zal de centrale keuken van Maaltijden aan Huis vitale upgrades en een uitbreiding ondergaan om aan de groeiende vraag naar maaltijden in de gemeenschap te voldoen.

Gezien de onschatbare dienst die Maaltijden aan Huis levert, uitte Brandy Hickey, uitvoerend directeur van Senior Life Resources Northwest, haar dankbaarheid voor deze nieuwe samenwerking. Ze merkte op: “Lamb Weston is altijd een trouwe supporter van onze zaak geweest, en we zijn ongelooflijk dankbaar voor deze samenwerking, die ons in staat zal stellen om aan de toenemende behoefte aan maaltijden te voldoen.”

Naast de genereuze bijdrage zal de centrale keuken ook worden hernoemd tot de Lamb Weston-keuken tot 2029, als een getuigenis van Lamb Weston’s toewijding aan de zaak. Dit gebaar weerspiegelt Lamb Weston’s begrip van de vreugde en betekenis van voedsel in het leven van mensen, en hun wens om organisaties zoals Maaltijden aan Huis te ondersteunen die een tastbaar verschil maken in de gemeenschap.

Shelby Stoolman, woordvoerster van Lamb Weston, benadrukte hun bewondering voor het werk dat wordt verricht door Mid-Columbia Maaltijden aan Huis en verklaarde: “We zijn voortdurend verbaasd over de impact die Maaltijden aan Huis heeft op de gemeenschap van Tri Cities. Het is een eer voor Lamb Weston om met hen samen te werken en bij te dragen aan het onderhoud van hun keuken, zodat deze efficiënt blijft functioneren.”

Deze samenwerking tussen Mid-Columbia Maaltijden aan Huis en Lamb Weston is een belangrijke stap naar het waarborgen dat voedzame maaltijden degenen bereiken die ze het meest nodig hebben. Door te investeren in keukenupgrades en -uitbreiding stelt deze samenwerking Maaltijden aan Huis in staat om haar missie voort te zetten om warme maaltijden te verstrekken aan kwetsbare individuen in de regio.

Belangrijkste vragen FAQ:

1. Wat is de samenwerking tussen Mid-Columbia Maaltijden aan Huis en Lamb Weston?
De samenwerking houdt in dat Lamb Weston een investering van $150.000 doet om de centrale keuken van Maaltijden aan Huis te upgraden en uit te breiden.

2. Wat is de reden voor deze investering?
De investering is bedoeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar maaltijden in de gemeenschap en om de missie van Maaltijden aan Huis voort te zetten om warme maaltijden te verstrekken aan kwetsbare individuen.

3. Hoe lang zal de centrale keuken worden hernoemd naar de Lamb Weston-keuken?
De centrale keuken zal worden hernoemd naar de Lamb Weston-keuken tot 2029.

4. Waarom heeft Lamb Weston ervoor gekozen om samen te werken met Maaltijden aan Huis?
Lamb Weston bewondert het werk dat wordt gedaan door Maaltijden aan Huis en wil organisaties ondersteunen die een tastbaar verschil maken in de gemeenschap.

5. Wat is het doel van de samenwerking tussen Maaltijden aan Huis en Lamb Weston?
Het doel is om ervoor te zorgen dat voedzame maaltijden degenen bereiken die ze het meest nodig hebben door de keuken van Maaltijden aan Huis te verbeteren en uit te breiden.

Definities:

– Maaltijden aan Huis: Een organisatie die warme maaltijden verstrekt aan kwetsbare individuen in de gemeenschap.
– Lamb Weston: Een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van aardappelproducten, zoals diepvriesfriet.
– Upgrades: Verbeteringen of aanpassingen die worden aangebracht om de prestaties of functionaliteit van iets te verbeteren.
– Uitbreiding: De actie van het vergroten of uitbreiden van een gebouw of faciliteit.

Gerelateerde links:

Website van Maaltijden aan Huis
Website van Lamb Weston