In Augusta, Georgia, heeft zich de afgelopen maand een tragedie voltrokken. Tien mensen pleegden zelfmoord, waarvan drie tussen de 15 en 19 jaar oud waren. Deze alarmerende cijfers benadrukken het feit dat zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak is voor kinderen tussen 10 en 14 jaar oud. Dr. Martha Tingen en haar team van het Medical College of Georgia zijn vastbesloten om deze cijfers naar nul te brengen.

Tingen, professor in de geneeskunde en hoofd van het Suicide Prevention Project, benadrukt het belang van hoop en het doorbreken van het stigma rondom geestelijke gezondheid. Ze wil de gemeenschap bewust maken van de mogelijkheden om hulp te zoeken, zonder dat hier een stigma aan verbonden is. Net zoals je medische hulp zou zoeken voor diabetes, moeten we ook begrijpen dat geestelijke en emotionele gezondheid even belangrijk zijn.

Het team van Tingen werkt in drie verschillende counties: Richmond, Columbia en Jones. Ze hebben specifieke hulpgidsen ontwikkeld voor deze gebieden en richten zich voornamelijk op scholen en jongeren. Een nieuw programma genaamd The Hope Squad wordt geïntroduceerd om zelfmoordcijfers te verlagen. Dit programma traint studenten om elkaar te steunen en hulp te zoeken bij volwassenen indien nodig. Het hebben van een gemeenschap die betrokken is bij zelfmoordpreventie is essentieel voor het succes van dit programma.

Naast scholen, werkt het team ook nauw samen met hulpverleners en eerste responders om hen de nodige tools te bieden bij levensbedreigende situaties. Het doorbreken van het stigma rondom geestelijke gezondheid en het bieden van onderwijs en training zijn de volgende stappen op de agenda van het team. Ook willen ze samenwerkingen met gemeenschapsinstanties versterken en materialen ontwikkelen om mensen in de gemeenschap beter te ondersteunen.

Elke persoon heeft waarde en het doel van het team is om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om hun dromen waar te maken. Het verlies van een leven heeft een enorme impact, niet alleen op de persoon zelf, maar ook op de gemeenschap als geheel. Door middel van gezamenlijke inspanningen en bewustwording hoopt het team van Tingen het aantal zelfmoorden drastisch te verminderen.

De Richmond County Suicide Prevention Coalition, waar het team deel van uitmaakt, komt maandelijks bijeen om nieuwe gegevens te bespreken, zelfmoordcijfers te verlagen en de gemeenschap verder te betrekken bij dit belangrijke onderwerp.

FAQ:

1. Wat is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen tussen 10 en 14 jaar oud?
De belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen tussen 10 en 14 jaar oud is zelfmoord.

2. Wie leidt het Suicide Prevention Project in Augusta, Georgia?
Dr. Martha Tingen, professor in de geneeskunde, leidt het Suicide Prevention Project in Augusta, Georgia.

3. Wat is het doel van het Suicide Prevention Project?
Het doel van het Suicide Prevention Project is om zelfmoordcijfers naar nul te brengen.

4. Wat is The Hope Squad?
The Hope Squad is een nieuw programma dat studenten traint om elkaar te steunen en hulp te zoeken bij volwassenen indien nodig, met als doel zelfmoordcijfers te verlagen.

5. Met wie werkt het team van Tingen samen?
Het team van Tingen werkt samen met scholen, hulpverleners, eerste responders en gemeenschapsinstanties.

6. Wat zijn de volgende stappen op de agenda van het team?
De volgende stappen op de agenda van het team zijn het doorbreken van het stigma rondom geestelijke gezondheid, het bieden van onderwijs en training, het ontwikkelen van materialen om de gemeenschap te ondersteunen, en het versterken van samenwerkingen met gemeenschapsinstanties.

7. Wat is de rol van de Richmond County Suicide Prevention Coalition?
De Richmond County Suicide Prevention Coalition komt maandelijks bijeen om nieuwe gegevens te bespreken, zelfmoordcijfers te verlagen en de gemeenschap verder te betrekken bij dit belangrijke onderwerp.

Definities:

Hoop: Het vertrouwen en de verwachting dat iets positiefs zal gebeuren.
Stigma: Een negatieve houding of overtuiging over iets, waardoor er een negatief oordeel ontstaat.
Geestelijke gezondheid: De emotionele, psychologische en sociale toestand van een persoon.
Emotionele gezondheid: Het vermogen om adequaat om te gaan met emoties en stress.
Diabetes: Een aandoening waarbij het lichaam de bloedsuikerspiegel niet goed kan reguleren.

Suggesties voor gerelateerde links:

Medical College of Georgia
Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid (Nationaal Instituut of Mental Health)