Nieuwe titel: Nieuwe ontwikkelingen in de Columbia County Justice and Detention Facility

De Columbia County Justice and Detention Facility in Magnolia heeft recentelijk enkele nieuwe boekingen en vrijlatingen gehad. Hoewel onschuldig tot het tegendeel is bewezen, zijn de volgende personen momenteel in hechtenis genomen.

Quinton Larzelle Alexander, 30 jaar oud, werd donderdag om 17:38 uur gearresteerd door het Magnolia Police Department wegens huiselijk geweld in de tweede graad. Zijn borgtocht is vastgesteld op $50.000.

Ernest Dejuanyae Jones, 27 jaar oud, werd donderdag om 16:33 uur gearresteerd door het Columbia County Sheriff’s Office wegens schending van de proeftijd. Hij werd donderdag vrijgelaten om 19:10 uur na het betalen van een borgsom van $1.000.

Theotis Hollowell, 36 jaar oud, werd donderdag om 12:29 uur gearresteerd door het Columbia County Sheriff’s Office wegens het niet betalen van boetes. Zijn borgtocht bedraagt $1.775 en hij werd donderdag vrijgelaten om 13:01 uur.

Daarnaast zijn er ook enkele gevangenen vrijgelaten en overgebracht naar de Arkansas Department of Corrections. Deze gevangenen waren recentelijk veroordeeld door het Columbia County Circuit Court en hun vrijlating is meestal een indicatie dat ze naar een staatsinstelling zijn overgeplaatst.

Onder degenen die zijn overgebracht naar de staat zijn Andre Walker, 37 jaar oud, die op 2 augustus 2023 werd gearresteerd wegens vluchten, belemmering van de overheidsoperaties, bezit van een misdaadinstrument en het niet verschijnen voor de rechtbank. Daarnaast is John Wesley Wiginton, 58 jaar oud, op 25 maart 2023 geboekt voor het bezit van methamfetamine, het bezit van marihuana, het bezit van drugshulpmiddelen, rijden met een geschorst rijbewijs, belemmering van de overheidsoperaties, ontsnapping in de derde graad en schending van de voorwaardelijke straf.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het mogelijk is dat meerdere personen dezelfde naam delen. Voor de volledige lijst van mensen die momenteel in hechtenis zijn genomen, kunt u hier klikken.

Dit artikel geeft inzicht in de recente ontwikkelingen in de Columbia County Justice and Detention Facility en benadrukt de mogelijke overdracht van gevangenen naar staatsinstellingen.

FAQ:

1. Welke personen zijn onlangs gearresteerd?
Quinton Larzelle Alexander, 30 jaar oud, werd gearresteerd wegens huiselijk geweld in de tweede graad. Ernest Dejuanyae Jones, 27 jaar oud, werd gearresteerd wegens schending van de proeftijd. Theotis Hollowell, 36 jaar oud, werd gearresteerd wegens het niet betalen van boetes.

2. Hoeveel bedraagt de borgtocht van Quinton Larzelle Alexander?
De borgtocht van Quinton Larzelle Alexander is vastgesteld op $50.000.

3. Wie werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom?
Ernest Dejuanyae Jones werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van $1.000.

4. Welke gevangenen zijn overgebracht naar de Arkansas Department of Corrections?
Andre Walker en John Wesley Wiginton zijn overgebracht naar de Arkansas Department of Corrections.

5. Waarvoor werd Andre Walker gearresteerd?
Andre Walker werd gearresteerd wegens vluchten, belemmering van de overheidsoperaties, bezit van een misdaadinstrument en het niet verschijnen voor de rechtbank.

6. Waarvoor werd John Wesley Wiginton gearresteerd?
John Wesley Wiginton werd gearresteerd voor het bezit van methamfetamine, het bezit van marihuana, het bezit van drugshulpmiddelen, rijden met een geschorst rijbewijs, belemmering van de overheidsoperaties, ontsnapping in de derde graad en schending van de voorwaardelijke straf.

Jargon:

– Huiselijk geweld in de tweede graad: Gewelddadige handelingen die plaatsvinden binnen een huishouden, waarbij er sprake is van ernstige gevolgen voor het slachtoffer.
– Schending van de proeftijd: Het niet naleven van de voorwaarden die zijn opgelegd bij een voorwaardelijke straf.
– Borgtocht: Het bedrag dat betaald moet worden om vrijgelaten te worden in afwachting van een rechtszaak.
– Columbia County Circuit Court: Een gerechtelijke instantie die zaken behandelt in Columbia County, Arkansas.

Gerelateerde links:
columbiacountyarkansas.com