Restauratie van Zalmpopulatie in het Bovenste Columbia Rivierbekken

Een ambitieus project om de zalmpopulaties in het Bovenste Columbia Rivierbekken te herstellen, wordt voortgezet met behulp van het Amerikaanse Bureau of Reclamation. De Upper Columbia United Tribes (UCUT), een coalitie van inheemse stammen die zich inzetten voor de rechten van tribaal land en water om de ecologische gezondheid van de regio te behouden, leiden een project van 208 miljoen dollar om een ​​gezonde zalm populatie te herintroduceren in het Bovenste Columbia Rivierbekken. UCUT bestaat uit de Coeur d’Alene Tribe, de Kalispel Tribe of Indians, de Spokane Tribe of Indians, de Colville Confederated Tribes en de Kootenai Tribe.

Het bureau vraagt ​​om publieke input bij het ontwikkelen van een programmatische milieubeoordeling die soevereine naties in de staat Washington zal bijstaan bij het herstellen van de zalmpopulaties in het bekken. De bouw van de Grand Coulee Dam in de jaren 1930 vernietigde de vroegere visgronden van verschillende soevereine naties in het binnenlandse noordwesten. Deze schade had zowel een economische als spirituele impact en betekende een federale inmenging in een praktijk die stammen al eeuwenlang in stand hielden.

Het nieuwe programmatische milieubeoordelingsprogramma, dat zal worden uitgevoerd door een combinatie van federale en regionale instanties, zal de komende twee decennia zalm populaties herintroduceren in de waterwegen. UCUT hoopt dat de inspanningen, die in 2015 zijn begonnen, zullen resulteren in een duurzame zalmpopulatie die zal leiden tot een gezonder rivierbekken voor zowel de Verenigde Stammen als het bredere publiek.

Deze restauratie-inspanningen gaan verder dan alleen het herstellen van de vispopulaties. Ze hebben bredere gevolgen voor de gezondheid van het hele ecosysteem van het Bovenste Columbia Rivierbekken. Zalmen zijn een sleutelsoort en hun terugkeer zal een kettingreactie veroorzaken die de hele voedselwebstructuur zal beïnvloeden. Dit zal niet alleen de inheemse stammen ten goede komen die afhankelijk zijn van de rivier voor hun traditionele manier van leven, maar ook de lokale economieën die afhankelijk zijn van visserij en ecotoerisme.

Het herstellen van de zalmpopulaties in het Bovenste Columbia Rivierbekken is een monumentale taak, maar met informele samenwerking tussen de tribal gemeenschappen en federale en regionale agentschappen, is er hoop op een succesvol herstel. Dit project toont de kracht van partnerschappen tussen inheemse gemeenschappen en de overheid bij het behoud van culturele en ecologische erfgoed. Het is een belangrijke stap in de richting van een evenwichtiger en duurzamer beheer van natuurlijke hulpbronnen in de regio.

FAQ:

Wat is het doel van het project van de Upper Columbia United Tribes (UCUT)?
Het doel van het project van UCUT is om een gezonde zalm populatie te herintroduceren in het Bovenste Columbia Rivierbekken en zo de ecologische gezondheid van de regio te behouden.

Welke stammen maken deel uit van UCUT?
UCUT bestaat uit de Coeur d’Alene Tribe, de Kalispel Tribe of Indians, de Spokane Tribe of Indians, de Colville Confederated Tribes en de Kootenai Tribe.

Wat heeft de bouw van de Grand Coulee Dam veroorzaakt?
De bouw van de Grand Coulee Dam heeft de vroegere visgronden van verschillende soevereine naties in het binnenlandse noordwesten vernietigd, wat zowel een economische als spirituele impact had.

Welke bredere gevolgen heeft het herstellen van de zalmpopulaties?
Het herstellen van de zalmpopulaties heeft bredere gevolgen voor de gezondheid van het hele ecosysteem van het Bovenste Columbia Rivierbekken. Het zal een kettingreactie veroorzaken die de hele voedselwebstructuur zal beïnvloeden en de inheemse stammen en lokale economieën ten goede zal komen.

Wat is de hoop voor dit herstelproject?
Met informele samenwerking tussen de tribal gemeenschappen en federale en regionale agentschappen is er hoop op een succesvol herstel van de zalmpopulaties in het Bovenste Columbia Rivierbekken.

Wat wordt getoond door dit project?
Dit project toont de kracht van partnerschappen tussen inheemse gemeenschappen en de overheid bij het behoud van culturele en ecologische erfgoed, en is een belangrijke stap naar een evenwichtiger en duurzamer beheer van natuurlijke hulpbronnen in de regio.

Belangrijke termen:
– Bovenste Columbia Rivierbekken: Het gebied rond de Bovenste Columbia Rivier in de Verenigde Staten en Canada.
– Zalmpopulaties: De totale hoeveelheid zalmen in een bepaald gebied.
– Upper Columbia United Tribes (UCUT): Een coalitie van inheemse stammen die zich inzetten voor het behoud van tribaal land en water in het Bovenste Columbia Rivierbekken.
– Programmatische milieubeoordeling: Een proces waarbij de milieueffecten van een programma op grote schaal worden beoordeeld.
– Soevereine naties: Inheemse volkeren met een onafhankelijke politieke status.
– Grand Coulee Dam: Een grote dam in de Bovenste Columbia Rivier die in de jaren 1930 werd gebouwd.

Suggesties voor gerelateerde links:
Website van Upper Columbia United Tribes (UCUT)
Website van het Amerikaanse Bureau of Reclamation – Grand Coulee Dam
Website van de Coeur d’Alene Tribe
Website van de Kalispel Tribe of Indians
Website van de Spokane Tribe of Indians
Website van de Colville Confederated Tribes
Website van de Kootenai Tribe