Students Protest at Columbia University Graduation Ceremony

During the recent graduation ceremony at New York’s Columbia University, students made a powerful statement by tearing up their diplomas, wearing zip-tie handcuffs, and displaying Palestinian flags. The protest aimed to highlight the university’s complicity in what they perceive as Israel’s genocide of Palestinians in Gaza.

One student, Tarsis Salome, a social work graduate, tore her diploma to shreds while on stage, with her hands tied above her head. Other graduates were also seen wearing zip-tie handcuffs and holding up pro-Palestinian banners. Two students even brandished ‘Free Palestine’ signs as they received their diplomas.

The decision to protest during the ceremony came after weeks of pro-Palestinian demonstrations on campus, which ultimately led to the cancellation of the university’s main graduation event. The spokesperson for Columbia University, Ben Chang, explained that the cancellation was due to security concerns that proved insurmountable. The planned graduation was coincidentally scheduled for May 15, which marks the Nakba, the tragic displacement of Palestinians that led to the creation of Israel.

The protests at Columbia University have inspired similar demonstrations at various universities throughout the United States. Students are demanding a ceasefire in Gaza and urging their schools to divest from companies with ties to Israel. Over 2,500 people have been arrested at pro-Palestinian rallies on college and university campuses across the country.

The ongoing conflict between Israel and Palestine in Gaza has resulted in significant loss of life and destruction. According to Gaza’s Ministry of Health, 35,173 Palestinians have been killed, with 79,061 wounded since the start of Israel’s aggression on October 7. Many people, around 7,000, are still unaccounted for, believed to be buried under the rubble of their homes. It is important to note that the majority of those killed and wounded are women and children.

The situation in Gaza is dire, with an acute famine and a mass exodus of nearly two million people, forced into overcrowded areas near the border with Egypt. Israel claims that 1,200 soldiers and civilians were killed during their military operation, but the true extent of the damage and casualties is a matter of concern and has prompted international attention and criticism.

The graduation ceremony at Columbia University became a platform for students to express their solidarity with the Palestinian people and to condemn what they view as injustice and complicity on the part of the university. Their acts of protest send a powerful message, demanding accountability and action to address the ongoing crisis in Gaza.

Tijdens de recente afstudeerceremonie aan de Columbia Universiteit in New York hebben studenten een krachtig statement gemaakt door hun diploma’s te verscheuren, zip-tie handboeien te dragen en Palestijnse vlaggen te tonen. De protestactie had als doel om de betrokkenheid van de universiteit bij wat zij zien als de genocide van Palestijnen in Gaza door Israël aan de kaak te stellen.

Een student genaamd Tarsis Salome, afgestudeerd in sociaal werk, verscheurde haar diploma op het podium terwijl haar handen vastgebonden waren boven haar hoofd. Ook andere afgestudeerden waren te zien met zip-tie handboeien en hielden pro-Palestijnse spandoeken omhoog. Twee studenten toonden zelfs ‘Free Palestine’-borden terwijl ze hun diploma’s in ontvangst namen.

De beslissing om tijdens de ceremonie te protesteren volgde na weken van pro-Palestijnse demonstraties op de campus, wat uiteindelijk leidde tot de annulering van het belangrijkste afstudeerevenement van de universiteit. De woordvoerder van de Columbia Universiteit, Ben Chang, legde uit dat de annulering te wijten was aan onoverkomelijke veiligheidszorgen. De geplande afstudeerceremonie viel toevallig op 15 mei, de dag waarop de Nakba wordt herdacht, de tragische verdrijving van Palestijnen die leidde tot de oprichting van Israël.

De protesten aan de Columbia Universiteit hebben vergelijkbare demonstraties geïnspireerd bij verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. Studenten eisen een staakt-het-vuren in Gaza en roepen hun scholen op om zich terug te trekken uit bedrijven die banden hebben met Israël. Meer dan 2.500 mensen zijn gearresteerd bij pro-Palestijnse protesten op universiteitscampussen in het hele land.

Het voortdurende conflict tussen Israël en Palestina in Gaza heeft geleid tot aanzienlijk verlies van mensenlevens en verwoesting. Volgens het Ministerie van Gezondheid in Gaza zijn er sinds het begin van de Israëlische agressie op 7 oktober 35.173 Palestijnen gedood en 79.061 gewond geraakt. Veel mensen, ongeveer 7.000, worden nog steeds vermist en worden verondersteld begraven te zijn onder het puin van hun huizen. Belangrijk om op te merken is dat de meerderheid van de gedode en gewonde personen vrouwen en kinderen zijn.

De situatie in Gaza is ernstig, met een ernstige hongersnood en een massale exodus van bijna twee miljoen mensen, gedwongen tot overvolle gebieden nabij de grens met Egypte. Israël beweert dat 1.200 soldaten en burgers zijn gedood tijdens hun militaire operatie, maar de werkelijke omvang van de schade en slachtoffers baart zorgen en heeft internationale aandacht en kritiek aangetrokken.

De afstudeerceremonie aan de Columbia Universiteit werd een platform voor studenten om hun solidariteit met het Palestijnse volk uit te drukken en het onrecht en de medeplichtigheid van de universiteit te veroordelen. Hun protestacties sturen een krachtige boodschap en eisen verantwoording en actie om de voortdurende crisis in Gaza aan te pakken.

Belangrijke termen/jargon:
– Nakba: Het verwijst naar de gebeurtenissen in 1948 waarbij honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen tijdens de oprichting van de staat Israël.
– Zip-tie handcuffs: Het zijn plastic handboeien die gebruikt worden om iemand vast te binden.
– Pro-Palestinian: Voorstander van de Palestijnse zaak of Palestijnse rechten.

Verwante links:
Columbia University
United Nations – United Nations Information System on the Question of Palestine (UNISPAL)