After allegations of antisemitism rocked Columbia University, a US House of Representatives committee has initiated an expanded investigation into campus bigotry. The committee, chaired by Rep. Virginia Foxx (R-NC), expressed deep concerns about the university’s response to antisemitism on its campus.

Columbia University has faced a series of troubling incidents, including the discovery of a swastika in a campus restroom and an attack on a Jewish student during a disagreement over Israeli hostage posters. These incidents, along with others dating back to 2004, have raised concerns about the pervasive presence of antisemitism at the university.

In response to the committee’s probe, Columbia University has affirmed its commitment to combatting antisemitism and all forms of hatred. The university spokesperson stated that they will fully cooperate with the investigation.

It is worth noting that this is the same committee that compelled the presidents of the University of Pennsylvania and Harvard to apologize and resign in response to campus antisemitism.

The committee has also requested documents from Columbia University and Barnard College, including details about a demonstration held by Jewish Voice for Peace (JVP) and Students for Justice in Palestine (SJP) on December 12, 2023. The committee seeks information about any incidents of antisemitism during the demonstration and other reports of antisemitic acts or incidents at the university.

Tensions on Columbia’s campus have been on the rise following Hamas’ attack on Israel and the Israeli military’s counteroffensive in Gaza. Pro-Palestinian students have reported being sprayed with chemicals during a campus rally, and the NYPD is currently investigating two former Columbia students as potential suspects.

The committee’s investigation aims to shed light on the extent of antisemitism at Columbia University and ensure appropriate measures are taken to address and prevent such incidents in the future.

Enquête naar antisemitisme aan de Columbia Universiteit

Na beschuldigingen van antisemitisme aan de Columbia Universiteit heeft een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een uitgebreid onderzoek naar campus-discriminatie gestart. De commissie, onder leiding van vertegenwoordiger Virginia Foxx (R-NC), heeft diepe zorgen geuit over de reactie van de universiteit op antisemitisme op de campus.

De Columbia Universiteit heeft te maken gehad met een reeks verontrustende incidenten, waaronder de ontdekking van een hakenkruis in een toilet op de campus en een aanval op een Joodse student tijdens een meningsverschil over Israëlische gijzelingsposters. Deze incidenten, samen met andere incidenten die teruggaan tot 2004, hebben bezorgdheid gewekt over de wijdverspreide aanwezigheid van antisemitisme aan de universiteit.

Als reactie op het onderzoek van de commissie heeft de Columbia Universiteit bevestigd zich in te zetten voor de bestrijding van antisemitisme en alle vormen van haat. Een woordvoerder van de universiteit verklaarde dat ze volledig zullen meewerken aan het onderzoek.

Het is vermeldenswaardig dat dit dezelfde commissie is die de presidenten van de Universiteit van Pennsylvania en Harvard heeft gedwongen om zich te verontschuldigen en af te treden als reactie op antisemitisme op de campus.

De commissie heeft ook documenten opgevraagd van de Columbia Universiteit en Barnard College, waaronder details over een demonstratie gehouden door Jewish Voice for Peace (JVP) en Students for Justice in Palestine (SJP) op 12 december 2023. De commissie vraagt om informatie over eventuele incidenten van antisemitisme tijdens de demonstratie en andere meldingen van antisemitische daden of incidenten aan de universiteit.

De spanningen op de campus van Columbia zijn toegenomen na de aanval van Hamas op Israël en het tegenoffensief van het Israëlische leger in Gaza. Pro-Palestijnse studenten hebben gemeld dat ze tijdens een campus-rally met chemicaliën zijn bespoten, en de politie van New York onderzoekt momenteel twee voormalige Columbia-studenten als mogelijke verdachten.

Het onderzoek van de commissie is bedoeld om meer duidelijkheid te verschaffen over de mate van antisemitisme aan de Columbia Universiteit en ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om dergelijke incidenten in de toekomst aan te pakken en te voorkomen.