Voormalig parkdirecteur van Columbia City veroordeeld voor verduistering van gemeentefondsen

Voormalig parkdirecteur Mark Green van Columbia City is maandag veroordeeld na een onderzoek uit 2023 naar “verdachte financiële activiteiten” met betrekking tot honkbalplaatjes.

Het Openbaar Ministerie van Whitley County heeft bekendgemaakt dat Green een jaar werkstraf heeft gekregen, gevolgd door twee jaar proeftijd. Daarnaast is hij bevolen om $275.628 aan schadevergoeding te betalen, waarvan $175.000 reeds is voldaan.

Green, 52, was 20 jaar lang parkdirecteur voordat hij in maart 2023 werd ontslagen wegens beschuldigingen dat hij tussen 2018 en 2023 geld uit stadsrekeningen heeft genomen en gebruikt om duizenden dollars aan honkbalplaatjes te kopen.

Het Openbaar Ministerie van Whitley County, de Indiana State Police en de Indiana State Board of Accounts hebben een formeel onderzoek ingesteld naar wat er met het geld op die rekeningen is gebeurd. Uit het onderzoek is gebleken dat Green gedurende een periode van vijf jaar zijn stadscreditcard heeft gebruikt om bijna $250.000 aan sportkaarten te kopen, terwijl misleidende facturen beweerden dat het geld in plaats daarvan was gebruikt voor de aanschaf van apparatuur voor de stad.

Green werd beschuldigd van vier misdrijven van niveau 5 met betrekking tot corrupte bedrijfsinvloed, drie misdrijven van niveau 5 wegens diefstal van eigendommen met een waarde van meer dan $50.000, en één misdrijf van niveau 6 wegens diefstal waarbij de waarde van het eigendom tussen $750 en $50.000 ligt. Hij werd ook geconfronteerd met een misdrijf van niveau 6 wegens plichtsverzuim.

In april heeft hij schuldig gepleit aan een misdrijf van diefstal, waarbij de andere aanklachten werden laten vallen tijdens de veroordeling op maandag.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is er gebeurd met voormalig parkdirecteur Mark Green van Columbia City?
Mark Green is veroordeeld na een onderzoek naar “verdachte financiële activiteiten” met betrekking tot honkbalplaatjes.

2. Wat is de straf die hij heeft gekregen?
Green heeft een jaar werkstraf gekregen, gevolgd door twee jaar proeftijd. Hij moet ook $275.628 aan schadevergoeding betalen.

3. Wat was de reden van zijn ontslag?
Green werd ontslagen wegens beschuldigingen dat hij geld uit stadsrekeningen heeft genomen en gebruikt om honkbalplaatjes te kopen.

4. Welke instanties hebben het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek is uitgevoerd door het Openbaar Ministerie van Whitley County, de Indiana State Police en de Indiana State Board of Accounts.

5. Wat heeft het onderzoek onthuld?
Het onderzoek heeft aangetoond dat Green zijn stadscreditcard gedurende vijf jaar heeft gebruikt om bijna $250.000 aan sportkaarten te kopen, terwijl dit onjuist werd gefactureerd als apparatuuraankopen voor de stad.

6. Welke aanklachten zijn tegen Green ingediend?
Green werd beschuldigd van misdrijven van niveau 5 met betrekking tot corrupte bedrijfsinvloed, diefstal van eigendommen met een waarde van meer dan $50.000 en diefstal van eigendommen met een waarde tussen $750 en $50.000. Hij werd ook beschuldigd van plichtsverzuim.

7. Wat heeft Green tijdens de veroordeling bekend?
Green heeft schuldig gepleit aan een misdrijf van diefstal, waarbij de andere aanklachten werden laten vallen tijdens de veroordeling.

Trefwoorden/jargon:
– Parkdirecteur: Een persoon die verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van een park.
– Financiële activiteiten: Handelingen met betrekking tot geldzaken en financiële transacties.
– Honkbalplaatjes: Verwijst naar verzamelkaarten met afbeeldingen van honkballers, die vaak worden verzameld door fans en verzamelaars.
– Stadsrekeningen: Bankrekeningen die worden gebruikt voor de financiële administratie van een stad.
– Misdrijven van niveau 5 en niveau 6: Classificatie van misdrijven op basis van de ernst, waarbij niveau 5 wordt beschouwd als ernstiger dan niveau 6.
– Corrupte bedrijfsinvloed: Het gebruik van macht of invloed binnen een bedrijf voor persoonlijk gewin ten koste van het bedrijf.
– Plichtsverzuim: Het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen of verantwoordelijkheden die bij een functie horen.

Suggesties voor gerelateerde links:
Officiële website van Whitley County
Website van de Indiana State Police
Website van de Indiana State Board of Accounts