Window Nation Signs Lease for New Headquarters in Fulton

Window Nation, a family-owned company specializing in window, door, and siding replacement, has secured a new headquarters in Fulton. The company recently signed a lease for a 50,698-square-foot space located at 8110 Maple Lawn Blvd.

The new site is a LEED Gold certified Class A office building, spanning four stories and covering a total area of 104,412 square feet. This strategic move will allow Window Nation to accommodate its continued growth and expand its operations.

Founded in 2006 by the Magden brothers, Aaron and Harley, Window Nation has quickly established itself as a leader in the industry. Over the years, the company has replaced over one million windows and has a strong presence in 19 states.

The decision to choose Maple Lawn as their new headquarters was not by chance. The location’s advantageous positioning between Baltimore and Washington, D.C., along with its range of walkable amenities, will aid Window Nation in attracting top talent to support its ongoing expansion.

Matt Lenihan, Senior Vice President of Leasing for St. John Properties, the owner of the property, highlighted the significance of the company’s new lease. Lenihan stated, “The strategic positioning of Maple Lawn…will help Window Nation recruit top talent to fuel their continued growth.”

Jeff Beck, President and CEO of Window Nation, emphasized the company’s dedication to innovation and superior service with this expansion. He stated, “Our expansion not only signifies our dedication to innovation and superior service, but also reinforces our position as a leader in the industry.”

With this new headquarters, Window Nation is poised to further its success and solidify its position in the market.

Window Nation, een in familiebezit zijnd bedrijf gespecialiseerd in het vervangen van ramen, deuren en gevelbekleding, heeft een nieuw hoofdkantoor in Fulton verworven. Het bedrijf heeft recentelijk een huurovereenkomst getekend voor een ruimte van 50.698 vierkante voet gelegen aan 8110 Maple Lawn Blvd.

De nieuwe locatie is een LEED Gold gecertificeerd kantoorgebouw van klasse A, dat zich uitstrekt over vier verdiepingen en een totale oppervlakte van 104.412 vierkante voet beslaat. Met deze strategische zet kan Window Nation zijn voortdurende groei accommoderen en zijn activiteiten uitbreiden.

Opgericht in 2006 door de broers Magden, Aaron en Harley, heeft Window Nation zich snel gevestigd als een leider in de branche. In de loop der jaren heeft het bedrijf meer dan een miljoen ramen vervangen en heeft het een sterke aanwezigheid in 19 staten.

De beslissing om Maple Lawn te kiezen als hun nieuwe hoofdkantoor was niet toevallig. De gunstige ligging tussen Baltimore en Washington, D.C., samen met een scala aan voorzieningen op loopafstand, zal Window Nation helpen bij het aantrekken van top talent om zijn voortdurende uitbreiding te ondersteunen.

Matt Lenihan, Senior Vice President of Leasing van St. John Properties, de eigenaar van het pand, benadrukte het belang van de nieuwe huurovereenkomst van het bedrijf. Lenihan verklaarde: “De strategische ligging van Maple Lawn…zal Window Nation helpen om top talent aan te trekken om hun voortdurende groei te stimuleren.”

Jeff Beck, President en CEO van Window Nation, benadrukte de toewijding van het bedrijf aan innovatie en uitstekende service met deze uitbreiding. Hij verklaarde: “Onze uitbreiding markeert niet alleen onze toewijding aan innovatie en uitstekende service, maar versterkt ook onze positie als leider in de branche.”

Met dit nieuwe hoofdkantoor is Window Nation klaar om zijn succes verder uit te bouwen en zijn positie op de markt te verstevigen.