Columbia University Students Occupy Campus in Solidarity with Gaza

In een opmerkelijke daad van solidariteit met de Palestijnen hebben tientallen studenten van de Columbia University woensdagochtend een “Gaza Solidarity Encampment” opgezet op de campus in New York City. De studenten eisen dat de universiteit zich terugtrekt uit investeringen die verband houden met genocide en een einde maakt aan de betrokkenheid bij misdaden tegen het Palestijnse volk.

Organisatoren van de protestactie zijn onder andere de groepen Students for Justice in Palestine en Jewish Voice for Peace, die beiden in het verleden geschorst zijn door de universiteit vanwege ongeoorloofde protesten. Deze actie volgt op de gebeurtenis van maandag, toen honderden pro-Palestijnse demonstranten de Brooklyn Bridge in Manhattan bestormden, met als gevolg enorme verkeersopstoppingen.

Opmerkelijk genoeg verscheen de president van de Columbia University, Nemat Shafik, op dezelfde dag voor het Congres om vragen te beantwoorden over antisemitisme op de campus en de reactie van de universiteit op conflicten rondom de Israël-Hamas-oorlog. In haar openingstoespraak veroordeelde Shafik krachtig het antisemitisme en stelde ze dat het geen plaats heeft op de campus. Ze benadrukte haar persoonlijke toewijding om antisemitisme direct aan te pakken.

Shafik werd eerder gevraagd om in december te getuigen tijdens een hoorzitting van het House Education and Workforce Committee, maar ze wees dit af vanwege planningsconflicten. Tijdens haar getuigenis erkende Shafik dat er sprake is van een toename van antisemitisme op de campus, maar benadrukte ze dat het verre van wijdverspreid is. Ze beschreef de verdeeldheid op de campus voornamelijk als politieke meningsverschillen en zei dat de meeste demonstraties vreedzaam zijn verlopen.

Met het oog op de recente gebeurtenissen heeft de universiteit extra beveiligingsmaatregelen genomen en nauw samengewerkt met de politie en de FBI. Shafik heeft zich intensief beziggehouden met deze kwesties en heeft gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden, in totaal meer dan 200 bijeenkomsten met studenten, docenten, alumni, donateurs en ouders, evenals 20 vergaderingen met andere universiteitspresidenten om van elkaar te leren.

De protestactie van de studenten aan de Columbia University en de toespraak van president Shafik laten zien dat de kwestie van het conflict tussen Israël en Palestina ook de academische wereld sterk beïnvloedt. Het is een onderwerp dat verdeeldheid zaait, maar het toont ook de kracht van studenten om op te komen voor hun overtuigingen en aandacht te vragen voor onrechtvaardigheid in de wereld.

FAQ-sectie:

1. Wat hebben de studenten van de Columbia University gedaan?
Tientallen studenten van de Columbia University hebben een “Gaza Solidarity Encampment” opgezet op de campus in New York City als een daad van solidariteit met de Palestijnen.

2. Wat eisen de studenten van de universiteit?
De studenten eisen dat de universiteit zich terugtrekt uit investeringen die verband houden met genocide en een einde maakt aan de betrokkenheid bij misdaden tegen het Palestijnse volk.

3. Welke groepen zijn betrokken bij de protestactie?
De protestactie wordt georganiseerd door groepen zoals Students for Justice in Palestine en Jewish Voice for Peace.

4. Wat is er eerder gebeurd met deze groepen op de universiteit?
Beide groepen, Students for Justice in Palestine en Jewish Voice for Peace, zijn in het verleden geschorst door de universiteit vanwege ongeoorloofde protesten.

5. Wat is er gebeurd tijdens een eerdere pro-Palestijnse demonstratie?
Op maandag bestormden honderden pro-Palestijnse demonstranten de Brooklyn Bridge in Manhattan, waardoor er enorme verkeersopstoppingen ontstonden.

6. Wie is de president van de Columbia University?
De president van de Columbia University is Nemat Shafik.

7. Waar heeft Nemat Shafik moeten verschijnen en waarover moest ze vragen beantwoorden?
Nemat Shafik verscheen voor het Congres om vragen te beantwoorden over antisemitisme op de campus en de reactie van de universiteit op conflicten rondom de Israël-Hamas-oorlog.

8. Wat heeft Shafik gezegd over antisemitisme op de campus?
Shafik veroordeelde krachtig het antisemitisme en stelde dat het geen plaats heeft op de campus. Ze benadrukte haar persoonlijke toewijding om antisemitisme direct aan te pakken.

9. Wat heeft de universiteit gedaan als reactie op recente gebeurtenissen?
De universiteit heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen en nauw samengewerkt met de politie en de FBI.

10. Hoe heeft Shafik gereageerd op de verdeeldheid op de campus?
Shafik beschreef de verdeeldheid op de campus voornamelijk als politieke meningsverschillen en zei dat de meeste demonstraties vreedzaam zijn verlopen.

Definities:

– Gaza Solidarity Encampment: Een protestactie waarbij studenten een kamp hebben opgezet op de campus van de Columbia University in solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook.
– Students for Justice in Palestine: Een groep studenten die zich inzet voor gerechtigheid en vrijheid voor het Palestijnse volk.
– Jewish Voice for Peace: Een Joodse organisatie die opkomt voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle mensen in Israël en Palestina.
– Antisemitisme: Vooroordeel, discriminatie of vijandigheid tegen Joden op basis van hun religie, etniciteit of nationaliteit.

Verwante links:

Columbia University
Palestine Solidarity Campaign
Voices of Palestine