Arlington County Plant Voor Verbetering van Columbia Pike-Straat

Arlington County overweegt binnenkort om een ​​woning aan Columbia Pike te verwerven als onderdeel van een inspanning om een ​​kruispunt te verbeteren. Het voorstel omvat een bedrag van $ 627.000 voor het pand op 1802 Columbia Pike.

De aankoop van het eigendom zou de county in staat stellen om het kruispunt van S. Rolfe Street en de Pike te herinrichten, waardoor de huidige plannen voor een veiligere en efficiëntere oversteekplaats mogelijk worden, volgens een rapport van de county.

In plaats van citaten uit het oorspronkelijke artikel te gebruiken, kunnen we zeggen dat het verwerven van het pand “essentieel” is voor het verbeteren van de “openbare veiligheid, gemak en welzijn” op genoemd kruispunt.

Sinds januari 2021 is het huis leeg komen te staan, en er is een dreigement van de county om het huis met dwang op te eisen als de eigenaar weigert het aanbod van de county te accepteren. County-medewerkers vragen toestemming om het eigendom in dat geval met onteigening te verkrijgen en de eigenaar te compenseren.

Al enkele jaren voert de county gesprekken met bewoners van de Arlington View buurt over het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheidsproblemen in het gebied. Momenteel is de enige uitweg uit de buurt via drie kruispunten op de Pike, en slechts één van deze kruispunten heeft een verkeerslicht.

Het oorspronkelijke plan van de county voor het verbeteren van S. Rolfe Street en Columbia Pike omvatte een verkeerslicht met gescheiden fases, waardoor voetgangers alleen aan de oostkant van het kruispunt kunnen oversteken. Door dit huis te verwerven, kan de county in plaats daarvan een extra zebrapad aan de Pike aanleggen, waardoor het kruispunt minder gevaarlijk wordt voor voetgangers en de vertraging voor automobilisten met ongeveer 30% wordt verminderd.

De veranderingen aan dit kruispunt maken deel uit van het Columbia Pike Multimodal Street Improvements-project, een initiatief van $ 114 miljoen dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door het Virginia Department of Transportation.

Door een efficiënter en veiliger ontwerp zal de nieuwe oversteekplaats van Columbia Pike fietsers, voetgangers en voertuigen op S. Rolfe Street ten goede komen, en met name de toegankelijkheid voor de bewoners van de Arlington View buurt verbeteren. Dit project is een grote stap in het streven naar een betere transportinfrastructuur en de verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners van Arlington County.

FAQ:

Wat is het voorstel van Arlington County?
Arlington County overweegt om een woning aan Columbia Pike te verwerven als onderdeel van een inspanning om een kruispunt te verbeteren. Het voorstel omvat een bedrag van $ 627.000 voor het pand op 1802 Columbia Pike.

Waarom wil de county het pand verwerven?
De aankoop van het pand zou de county in staat stellen om het kruispunt van S. Rolfe Street en de Pike te herinrichten, waardoor de huidige plannen voor een veiligere en efficiëntere oversteekplaats mogelijk worden.

Wat is de status van het huis?
Sinds januari 2021 staat het huis leeg. Als de eigenaar weigert het aanbod van de county te accepteren, dreigt de county het huis met dwang op te eisen.

Wat is het doel van de aankoop van het pand?
Het verwerven van het pand is “essentieel” voor het verbeteren van de “openbare veiligheid, gemak en welzijn” op het kruispunt van S. Rolfe Street en Columbia Pike.

Wat zijn de gevolgen van het kruispuntverbeteringsproject?
Door dit project kan de county een extra zebrapad aanleggen, waardoor het kruispunt minder gevaarlijk wordt voor voetgangers en de vertraging voor automobilisten met ongeveer 30% wordt verminderd. Het zal ook de toegankelijkheid voor bewoners van de Arlington View buurt verbeteren.

Welk project maakt deel uit van het kruispuntverbeteringsproject?
De veranderingen aan dit kruispunt maken deel uit van het Columbia Pike Multimodal Street Improvements-project, een initiatief van $114 miljoen dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door het Virginia Department of Transportation.

Welke voordelen biedt het nieuwe ontwerp?
Door een efficiënter en veiliger ontwerp zal de nieuwe oversteekplaats van Columbia Pike fietsers, voetgangers en voertuigen op S. Rolfe Street ten goede komen, en met name de toegankelijkheid voor de bewoners van de Arlington View buurt verbeteren.

Waarom is dit project belangrijk?
Dit project is een grote stap in het streven naar een betere transportinfrastructuur en de verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners van Arlington County.

Belangrijke termen:
– Columbia Pike: Een weg in Arlington County, Virginia.
– Krooptdpunt: Een plaats waar verschillende wegen samenkomen en voertuigen moeten oversteken.
– Onteigening: De wettelijke procedure waarbij de overheid privé-eigendommen kan overnemen voor openbaar belang.
– Zebrapad: Een markering op de weg die voetgangers helpt om veilig over te steken.

Gerelateerde links:
Arlington County
Virginia Department of Transportation