Risico op “altijd chemische stoffen” in drinkwaterbronnen in Zuid-Carolina

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er zich in zeven privédrinkwaterbronnen in Zuid-Carolina zogenaamde “altijd chemische stoffen”, ook bekend als PFAS, bevinden op niveaus die mogelijks een risico vormen voor de menselijke gezondheid. De meeste van deze bronnen bevinden zich in de Midlands-regio, waaronder de provincies Richland, Lexington en Sumter, en liggen dicht bij het Sandhills-gebied. Hoewel er geen hoge niveaus werden gedetecteerd in het Lowcountry-gebied, zijn er wel enkele gevonden in York County in Upstate.

Het risico op verontreiniging in het drinkwater is gerelateerd aan langdurige blootstelling. Dit betekent dat iemand gedurende 70 jaar dagelijks 2,5 liter verontreinigd water zou moeten drinken. Volgens Ray Holberger, een milieu-risico specialist bij DHEC, zijn er vooral in de kwetsbare grondwaterlagen in het centrale deel van de staat, zoals in de Sandhills en de Piedmont, verhoogde concentraties PFAS aanwezig in het afvalwater.

PFAS zijn gevaarlijke chemicaliën die worden gebruikt in tal van producten, waaronder brandblusschuim en Teflon. Ze staan bekend om hun langdurige aanwezigheid in het milieu en hun potentieel schadelijke effecten op de gezondheid van mensen. Hoewel de gevolgen van blootstelling aan PFAS nog niet volledig zijn begrepen, zijn er studies die aantonen dat langdurige blootstelling aan hoge niveaus van deze chemicaliën kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals kanker, hormonale verstoringen en immunologische stoornissen.

Het is van cruciaal belang dat er meer aandacht wordt besteed aan het controleren van de waterkwaliteit en het verminderen van de aanwezigheid van PFAS in drinkwaterbronnen. Het beschermen van de volksgezondheid moet een prioriteit zijn en er moeten passende maatregelen worden genomen om de blootstelling aan deze gevaarlijke chemicaliën te voorkomen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn PFAS en waar worden ze voor gebruikt?
PFAS, ook bekend als “altijd chemische stoffen”, zijn gevaarlijke chemicaliën die worden gebruikt in verschillende producten, waaronder brandblusschuim en Teflon.

2. Waar zijn er verhoogde concentraties PFAS gevonden?
Verhoogde concentraties PFAS zijn gevonden in zeven privédrinkwaterbronnen in Zuid-Carolina, met name in de Midlands-regio, waaronder de provincies Richland, Lexington en Sumter. Enkele gevallen werden ook gevonden in York County in Upstate.

3. Hoe lang moet iemand verontreinigd water drinken om risico te lopen?
Het risico op verontreiniging in het drinkwater is gerelateerd aan langdurige blootstelling. Volgens experts zou iemand gedurende 70 jaar dagelijks 2,5 liter verontreinigd water moeten drinken om een risico te lopen.

4. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan PFAS?
Hoewel de volledige gevolgen van blootstelling aan PFAS nog niet bekend zijn, tonen studies aan dat langdurige blootstelling aan hoge niveaus van deze chemicaliën gezondheidsproblemen zoals kanker, hormonale verstoringen en immunologische stoornissen kan veroorzaken.

5. Wat moet er gedaan worden om de blootstelling aan PFAS te verminderen?
Het is van cruciaal belang om meer aandacht te besteden aan het controleren van de waterkwaliteit en het verminderen van de aanwezigheid van PFAS in drinkwaterbronnen. Passende maatregelen moeten worden genomen om de blootstelling aan deze gevaarlijke chemicaliën te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen.

Definities:

– PFAS: “altijd chemische stoffen”, gevaarlijke chemicaliën die worden gebruikt in verschillende producten.
– Midlands-regio: Het centrale deel van Zuid-Carolina, waaronder de provincies Richland, Lexington en Sumter.
– Sandhills: Een gebied in Zuid-Carolina dat wordt gekenmerkt door zanderige grond.
– Upstate: Een regio in het noordwestelijke deel van South Carolina.
– Blootstelling: het in contact komen met schadelijke stoffen.

Gerelateerde Links:

South Carolina Department of Health and Environmental Control