Pro-Joodse alumni groep start campagne tegen antisemitisme op Columbia University

Een alumni groep genaamd Alums for Campus Fairness (ACF) is een sociale media advertentiecampagne gestart om druk uit te oefenen op Columbia University in Manhattan om agressief op te treden tegen antisemitisme op de campus. De campagne, met een budget van zes cijfers, richt zich ook op Barnard College, een aan Columbia gelieerde instelling, om meer te doen om Jodenhaat te bestrijden.

Volgens Avi Gordon, de uitvoerend directeur van de groep, hebben de leiders van Columbia en Barnard consequent gefaald in het beschermen van Joodse studenten tegen antisemitische discriminatie en intimidatie. Hij beweert dat deze leiders medeplichtig zijn aan het creëren van een cultuur van haat op de campus door niet op te treden tegen antisemitisme en het soms zelfs mogelijk te maken.

Deze inspanningen komen op een moment dat het Huis van Afgevaardigden, Comité voor Onderwijs en Arbeid, zijn onderzoek naar antisemitisme in het hoger onderwijs heeft uitgebreid naar Columbia en Barnard, samen met Harvard, University of Pennsylvania en Massachusetts Institute of Technology.

Een recent antisemitisch pamflet waarop een stinkdier was afgebeeld in de kleuren van de Israëlische vlag en met een Davidsster, zorgde voor verontwaardiging binnen de Joodse gemeenschap op de campus van Columbia University. ACF merkte op dat meer dan 100 faculteitsleden van Columbia, waaronder 33 van Barnard, een brief hebben ondertekend waarin het bloedbad van Hamas op 7 oktober werd verdedigd als een “militaire actie”.

ACF benadrukte ook dat meer dan 10% van de faculteitsleden van Barnard College, een vrouwenuniversiteit, wreedheden zoals seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes rechtvaardigden door deze te plaatsen “in de context van de bezetting van Palestina door Israël”.

ACF dringt er bij Columbia en Barnard ook op aan om de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance te aanvaarden, de gedragscode voor studenten af ​​te dwingen en duidelijk te maken dat het verdedigen van de wreedheden van Hamas op 7 oktober door studenten en docenten van Barnard of enige andere instelling van Columbia niet acceptabel is.

Columbia University heeft gereageerd door te zeggen dat ze antisemitische acties niet zullen tolereren en krachtig zullen optreden tegen antisemitische bedreigingen en schendingen zodra ze worden gemeld. Ze stellen dat ze zich ook willen richten op de oorzaken van antisemitisme en dat ze een taskforce hebben opgericht om de strijd tegen deze “eeuwenoude, maar zeer veerkrachtige vorm van haat” aan te gaan.

Barnard College heeft verklaard dat het streeft naar een omgeving waarin ideeën vrij en respectvol kunnen worden uitgewisseld. Ze veroordelen antisemitisme en alle vormen van haat en zetten zich in om ervoor te zorgen dat Barnard een vreedzame en gastvrije ruimte is waar elke student kan gedijen zonder angst voor hun eigen veiligheid en zekerheid.

Barnard merkt op dat ze deel uitmaken van de taskforce tegen antisemitisme samen met Columbia en Columbia Teachers College.

Veelgestelde vragen over antisemitisme op Columbia University en Barnard College

Wat is Alums for Campus Fairness (ACF)?
ACF is een groep alumni die zich inzet voor het bestrijden van antisemitisme op universiteitscampussen, met name op Columbia University en Barnard College.

Wat is het doel van de sociale media advertentiecampagne van ACF?
Het doel van de campagne is om druk uit te oefenen op Columbia University en Barnard College om agressief op te treden tegen antisemitisme op de campus en meer te doen om Jodenhaat te bestrijden.

Waarom is er verontwaardiging binnen de Joodse gemeenschap op Columbia University?
Er was verontwaardiging binnen de Joodse gemeenschap op Columbia University vanwege een recent antisemitisch pamflet waarop een stinkdier was afgebeeld in de kleuren van de Israëlische vlag en met een Davidsster.

Wat heeft de ACF opgemerkt over faculteitsleden van Columbia en Barnard?
ACF merkte op dat meer dan 100 faculteitsleden van Columbia een brief hebben ondertekend waarin het bloedbad van Hamas op 7 oktober werd verdedigd als een “militaire actie”. Daarnaast hebben meer dan 10% van de faculteitsleden van Barnard College, een vrouwenuniversiteit, wreedheden zoals seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes gerechtvaardigd door deze te plaatsen “in de context van de bezetting van Palestina door Israël”.

Wat dringt ACF er bij Columbia en Barnard op aan?
ACF dringt er bij Columbia en Barnard op aan om de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance te aanvaarden, de gedragscode voor studenten af ​​te dwingen en duidelijk te maken dat het verdedigen van de wreedheden van Hamas door studenten en docenten niet acceptabel is.

Hoe reageren Columbia University en Barnard College op deze kwestie?
Columbia University heeft gereageerd door te stellen dat ze antisemitische acties niet zullen tolereren en krachtig zullen optreden tegen antisemitische bedreigingen en schendingen zodra ze worden gemeld. Barnard College heeft verklaard dat ze antisemitisme veroordelen en dat ze streven naar een omgeving waarin ideeën vrij en respectvol kunnen worden uitgewisseld.

Zijn er onderzoeken gaande naar antisemitisme in het hoger onderwijs?
Ja, het Huis van Afgevaardigden, Comité voor Onderwijs en Arbeid, heeft zijn onderzoek naar antisemitisme in het hoger onderwijs uitgebreid naar Columbia University, Barnard College, Harvard, University of Pennsylvania en Massachusetts Institute of Technology.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Alums for Campus Fairness: link naar de website.